Konji in kočija dolžine približno 270cm,višina 85cm,Cena 1000,00€
Dolžina približno 270 cm,1000,00€